მნიშვნელობა ოპერაცია

განვიხილოთ ორი ძირითადი ასპექტები, რიგ შემთხვევებში ცხოვრებაში, რომელიც ყოველ ადამიანს უნდა ჰქონდეს გარკვეული ცოდნა ოპერაცია.Thiy Arabic Hungarian Bulgarian Portuguese Romanian Vietnamese Lithuanian ბერძნული ინგლისური იტალიური Georgian Turkish
სომხეთის აზერბაიჯანული Bengali Serbian Macedonian Irish გერმანული Finnish Hindi Slovak თურქული ჰოლანდიური ჩინური France იაპონია Yavansky კორეული Panjabi