ოპერაციის მნიშვნელობა

განვიხილოთ ორი ძირითადი ასპექტი, მთელი რიგი ცხოვრების პირობები, სადაც ყველას სჭირდება გარკვეული ცოდნა ქირურგიის სფეროში.

ფოსტა კომუნიკაციისთვის: ქირურგი- live@yandex.ru